Tuyển Dụng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán

Tuyển Nhân Viên Kế Toán

Mô tả công việc: – Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng. – Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. – Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra. – Thực hiện các công việc có liên...

Admin 26/06/2018